Colofon - The Newf Society

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bibliotheek


Colofon:

Voor de echte leesratten onder u kunt u in de bibliotheek een gestaag groeiend aantal artikelen en andere wetenswaardigheden terugvinden.

Verschillende bijdragen zijn op reguliere basis te verwachten van de volgende personen:
(op alfabetische volgorde):
Mevr. Anne-Greet Bonefaas,
Mevr. Ria Hörter,
Mevr. Marjolein Roosendaal en
Mevr. Hadewich van Wessem.

Wij zijn de auteurs zeer erkentelijk met het verlenen van toestemming om hun publicaties te mogen publiceren op de site van The Newf Society.

Tevens zijn bijdragen te verwachten van verschillende organisaties, te weten:
de Fédération Cynologique Internationale (FCI),
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nedeland (RvB).

In de bibliotheek treft u artikelen aan die o.a. uit de Hondenwereld zijn overgenomen.
Wij hebben van uitgeverij Compasso Media toestemming gekregen deze te publiceren op de site van The Newf Society.

 Niets uit onze bibliotheek mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur en/of The Newf Society.

In de bibliotheek treft u verschillende onderwerpen met de daarbij behorende publicaties aan.

Wij wensen u veel leesplezier.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu