Kreupelheid - The Newf Society

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Gezondheid


Kreupelheid
zonder inzicht geen uitzicht.

Wij zijn dhr. drs. Nico Dijkshoorn zeer erkentelijk voor het feit dat hij ons toestemming heeft
gegeven om de door hem geschreven publicatie met bovenstaande titel te mogen publiceren op onze site.
 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur en/of de Nederlandse Labrador Vereniging.

Colofon van de publicatie:

Auteur: Drs. N.A. Dijkshoorn

Dierenarts N.A. Dijkshoorn is in 1970 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij heeft van 1970 tot 1976 gewerkt als medewerker/docent op de Kliniek voor Kleine Huisdieren van de Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht. Vanaf 1976 is hij als zelfstandig dierenarts gevestigd:
Diergeneeskundige Kliniek Zeist
Utrechtseweg 50
3704 HE Zeist
Tel.: (030) 6954264
Fax.: (030) 6950004
E-mail: nico@dijkshoorn.com
Website: www.dijkshoorn.com

Uitgave: Nederlandse Labrador Vereniging, december 1999

Vormgeving & lay-out: Dirry Vogelaar, Alphen aan den Rijn, tel. (0172) 439049

Druk:
Drukkerij Station Drukwerk, Leiden, tel. (071) 5121500


De publicatie is als PDF-bestand hier opgenomen.
Klik op de hieronderstaande link:

Kreupelheid
zonder inzicht geen uitzicht

scrollen voor
meer info

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu