Uitleg - The Newf Society

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwsbrief


De Nieuwsbrieven.

Wij proberen meerdere keren per jaar (m.u.v. de maand juli/augustus ) een nieuwsbrief uit te brengen.
Indien u items voor de Nieuwsbrief heeft houden wij ons aanbevolen. Uw item wordt dan in de 1st volgende Nieuwsbrief gepubliceerd.


De teksten en foto's die u aanlevert dienen vrij van auteursrechten te zijn.
Indien u tekst en/of foto's opstuurt dan behoudt het bestuur zich het recht voor om aangeleverde teksten en foto's te weigeren indien deze aanstootgevend en/of beledigend en/of grievend en/of discriminerend zijn. Indien de tekst aangepast wordt dan gebeurt dat in overleg met de auteur.

Indien u foto's aanlevert, dan gaarne met een grootte van ongeveer 1mb. De foto zal voor de Nieuwsbrief en mogelijk plaatsing op de site verkleind worden. Wij houden daarbij de verhoudingen in het oog. Bij de foto graag de gegevens van diegene die de foto aanlevert en het onderwerp van de foto vermelden.
U begijpt dat het niet vanzelfsprekend is dat uw tekst of foto direct geplaatst kan worden. Mogelijk dat het aangeleverde materiaal in een volgende Nieuwsbrief opgenomen gaat worden.
De vereniging The Newf Society draagt geen enkele verantwoording voor het door u aangeleverde materiaal.

Mocht u copy willen opsturen, dan wel vragen hebben dan gaarne een e-mail naar de  redactie@thenewfsociety.com.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu